Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hledá se Černý Václav!

30. 5. 2018

Pojedete-li z Liběšovic ke kapli sv. Václava, za odbočkou k Čárce minete po levé straně pole řepky. Pro kvalitní černozem se této lokalitě mezi silnicí a říčkou Blšankou říkávalo „V Černém“. Dnešní rozsáhlý lán rozdělovaly kdysi dvě cesty – cesta z Čárky jihozápadním směrem ke splavu na Blšance a cesta od zmíněné liběšovické silnice k Siřemi. Osamoceným pamětníkem těchto časů je dnes už jen strom rostoucí v místě, kde se tyto dvě cesty protínaly. Zde uprostřed, stejně jako i v Čárce, před Siřemí a směrem ke splavu, býval dle starých map také křížek - nebo možná boží muka. Na západní straně čtveřici doplňovala socha Černého Václava.

Ve farním soupisu sakrálních památek z r. 1835 je psáno:  "Na cestě ze Siřemi do Blšan a Letova stojí socha sv. Václava, včetně podstavce zhotovená z kamene. Je velmi silně pokrytá mechem, zhotovená nějakým šikovným mistrem. Není známo, kdo ji mohl postavit, ale sedlák Josef Bauer ze Siřemi čp. 1 se zavázal nejen sochu vyštafírovat, ale také prostřednictvím vkladu do pozemkové knihy její zachování učinit povinností pro každého budoucího majitele (jeho) statku."

A tak tam Černý Václav střežil cestu v časech dobrých i zlých. Přežil obě světové války, až v první polovině šedesátých let zmizel za okolností nám zatím ne přesně vyjasněných. Dlouhou dobu nikomu nechyběl, a už se zdálo, že je na Václava dočista zapomenuto.

Ale 55 let je v lidské historii jen malý krůček. Možná si liběšovičtí vzpomněli náhodou, možná je inspiroval náš zrekonstruovaný sv. Jan Nepomucký. Každopádně nás oslovili s prosbou o pomoc s navrácením Černého Václava na jeho místo – a my bychom pomohli moc rádi.

První stopy v našem pátrání vedly na zámek v Cítolibech, odtud na Nový hrad v Jimlíně. Zde ale není. Ve svém depozitáři jej nemají ani nejbližší muzea a archivy.  Možná, že zatímco hledáme v širokém okolí, v klidu odpočívá v některé liběšovické stodole nebo marně čeká na vysvobození ze sutin v nedaleké rokli. Věříme, že někteří z vás ještě jeho osudný den pamatují a vzpomenou si, kam byl odvezen. Když nám to prozradíte, my už pak zařídíme všechno ostatní. Děkujeme!