Jdi na obsah Jdi na menu
 

O soběchlebské návsi

25. 3. 2018

Náves v Soběchlebech je krásná a velmi cenná, s řadou unikátních zemědělských stavení. Přestože její historický ráz byl v poválečných letech zcela nepochopitelně narušen moderní výstavbou, v roce 2005 bylo centrum Soběchleb vyhlášeno vesnickou památkovou zónou.

Soběchlebští si ohromný potenciál své návsi uvědomili a rozhodli se přestat nečinně přihlížet, jak rybník zarůstá rákosím, zastávka chátrá, dětský kolotoč rezaví a na plácku u kostela je většinou jen bláto a nepořádek. Na základě nabídky M.A.S. Vladař byla v rámci projektu „Místa zblízka“ zpracována odborná architektonická studie na revitalizaci návsi. Ta byla představena občanům na veřejném posezení v neděli 11. března. Každý měl možnost se k tématu „náves“ vyjádřit, k navrženým nápadům říci svůj názor a přidat námět nový. Některé body byly odsouhlaseny hned, jiné budou na základě podnětů občanů upraveny. Čekáme tedy nyní na nové verze studie, které opět budou prokonzultovány s občany.

Zdůrazňujeme, že projekt není nějakou bez rozmyslu spuštěnou lehkomyslnou akcí. Pracujeme s historickými materiály a hledáme cesty, jak vrátit návsi skutečně historický (nikoliv komunistický poválečný) ráz. Spolupracujeme nejen s paní architektkou, ale také s botanikem, který nám poradí, jaké nové vhodné dřeviny na náves vysadit, a s hydrologem, který nám pomáhá najít řešení k vrácení vody do rybníka. Všechny kroky probíhají samozřejmě se svolením farnosti a města Blšany.

Kácení je asi nejcitlivějším krokem revitalizace. Proto bylo pečlivě posouzeno i komisí životního prostředí. Jehličnany u kostela byly vysázeny naprosto bez rozmyslu během jakési „Akce Z“. Nikdo tehdy nepřemýšlel, jaké výšky takový modřín nebo stříbrňák dosáhnou, a kolik prostoru budou potřebovat. Některé stromy se nakláněly, protože uhýbaly ostatním. Rezavěly, protože patří do lesa, nikoliv na suchou prosluněnou náves. Větve zasahovaly do elektrického vedení, dokonce se nám na něm vloni „usmažila“ veverka. A ani nedomýšlet, co by se mohlo stát, kdyby do některého stromu vysoce převyšujícího okolní domy uhodil blesk.

S revitalizací návsi úzce souvisejí i další projekty.  Stavební oddělení litoměřické diecéze se pilně připravuje na podání žádostí o dotaci k rekonstrukci kostela sv. Jiří. Farnost vyhověla také naší žádosti o souhlas s vyčištěním severního svahu od kostela, který je zarostlý náletovými dřevinami. Pokusíme se ho celý vyčistit od tun odpadků a zachránit zbytky náhrobků ze starého hřbitova u kostela, které jsou mezi nimi rozházeny. Na plácku pod ním, v přiměřené vzdálenosti od historické návsi, ale zase dostatečně blízko k hlavnímu centru dění, vznikne multifunkční sportovní hřiště. Vlastními silami si Soběchlebáci rekonstruují prostory v patře školy. Vzniká zde pingpongová tělocvična a společenská místnost. Celý objekt bude zároveň sloužit jako galerie.

Samozřejmě, co občan, to názor. Proto došlo – a ještě dojde – třeba i na hlasování. Vždy bude muset někdo ustoupit a smířit se s názorem většiny. Opravdu nejde vyhovět všem. Ale naším společným cílem je vytvořit krásnou náves, která bude oblíbeným místem společného setkávání, a na kterou budeme moci být náležitě pyšní.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Revitalizace návsi