Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vzpomínky s vůní chmele

6. 9. 2016

1947

Dne 15.srpna navštívili zdejší obec chmelaři z Jugoslavie. Česání chmele se zúčastnilo v obci asi 800 česáčů. Chmel byl sice drobný, ale jeho kvalita dobrá. Pěkné počasí způsobilo, že sklizeň byla ukončena brzy. Celý rok bylo veliké sucho a po celé léto vůbec nepršelo. Úroda obilí, brambor a řepy je velice slabá.

1948

Ze 4. na 5. Září vypukl v obci u p. Václava Andrle požár, který zničil celou sušárnu chmele. (Asi 16 q chmele i obilí). Požár vznikl pravděpodobně z neopatrnosti, protože den před požárem byl na sušárně ještě sušen chmel. Možno říci, že jen příznivá, bez větru noční pohoda, zabránila dalšímu rozšíření ohně. Místní hasičský sbor projevil velkou neorganisovanost a dalo mnoho práce, než byly učiněny přípravy k zahájení hašení. Zde je tedy třeba zjednat včas nápravu, aby se zabránilo značným národohospodářským škodám.

1956

Sklizeň chmele byla ukončena v krátké době, neboť chmele bylo málo a ještě drobný. JZD načesalo jen 27.000 věrtelů. Sklizně se zúčastnily školy z Klatov a z Plzně.

1959

Chmel byl brzy sklizen. Rovněž byl dobře usušen a tak podstatná část chmele byla zařazena do II. a III. Bonitní třídy, což značně ovlivnilo i výši pracovní jednotky. Družstevníkům byla vyplacena záloha na pracovní jednotku ve výši 10,- Kč a doplatek činil 12,- Kčs a značné množství naturálních požitků. Příjmy družstevníků byly tedy značné.

1960

Se sklizní chmele se začalo 23.srpna a sklizeň byla ukončena 4.září. Do obce opět přijeli brigádníci z Klatov a z Plzně. Zvláště klatovská brigáda z hospodářské školy vykazovala velmi dobré výsledky a vyhrála celostátní soutěž v česání. Toho roku byl zaznamenán i nejvyšší výkon v počtu načesaných věrtelů, který u jednoho česáče činil 64 věrtele. Při sklizni chmele pracovala několik dní i česačka. Pro brigádníky postavilo JZD nové umývárny se sprchami.